Jak uczymy?

Kursy dla dzieci

Nasze kursy mają na celu zachęcać do nauki języków obcych oraz rozwijać posiadane przez  kompetencje językowe w jak najbardziej komunikatywny i interesujący dzieci sposób. Ucząc dzieci stosujemy wiele technik motywacyjnych, takich jak: różnorakie gry i zabawy, quizy, konkursy, projekty. Podczas zajęć wykorzystujemy muzykę, do zajęć włączamy elementy dramy etc. W sposób jak najbardziej motywujący dla danej grupy wiekowej dzieci zachęcane są do interakcji między sobą, czyli komunikacji w języku angielskim.

Dzięki najwyższej jakości materiałom używanym podczas zajęć, czyli najbardziej nowoczesnemu podręcznikowi na rynku English Code (renomowanego wydawnictwa Pearson Longman) dzieci nie tylko uczą się języka angielskiego. Język ten staje się dla nich narzędziem, które służy do poznawania świata. Po angielsku dzieci poznają zagadnienia dotyczące ich wszechstronnego rozwoju, poprzez wprowadzane w każdym rozdziale lekcje typu CLIL (Content and Language Integrated Learning), zawierające elementy międzyprzedmiotowe z takich dziedzin, jak: kultury krajów anglojęzycznych, zdrowego trybu życia, biologii, ekologii, geografii, historii, IT, czy pojęć matematycznych. Ta nabyta po angielsku wiedza wykracza poza ramy szkolnych programów nauczania. Dzięki temu, dzieci bez obaw mogą wybrać szkołę dwujęzyczną na dalszym etapie kształcenia.

Atutem naszych kursów jest nacisk na samoocenę i ewaluację (Assessment for Learning) – nauczyciel pomaga uczniom dostrzec ich postępy i zaszczepia w nich poczucie sukcesu. Prowadzone przez nas zajęcia wspomagają także rozwój umiejętności  XXI wieku, takich jak: kreatywność, myślenie krytyczne czy współpraca w grupie. Celem naszych kursów jest także sukcesywne przygotowanie dzieci do testów, sprawdzianów, konkursów i olimpiad z jak najlepszymi wynikami. Każda grupa ma swój czytelny system motywacyjny, który motywuje dzieci do aktywności podczas zajęć oraz wspomaga pozytywną rywalizację.

Szczególną uwagę przykładamy do kształtowania sprawności naturalnej, nieskrępowanej komunikacji. Dlatego już od 4 klasy szkoły podstawowej część zajęć prowadzona jest przez obcokrajowców, którzy nie znają języka polskiego. Ich rolą jest zapoznanie dzieci z różnymi dialektami, przełamywanie bariery językowej, rozwijanie myślenia w języku obcym oraz nieskrępowana komunikacja. Regularne obcowanie z nimi to także uwrażliwienie dzieci na różnice kulturowe, istotny aspekt naszej rzeczywistości.

Każda grupa  w trakcie roku szkolnego realizuje cykl projektów utrwalających realizowany materiał. Na prezentacje projektów w języku angielskim zapraszani są rodzice, aby na bieżąco obserwować postępy swoich dzieci w języku mówionym.  Dodatkowo, w trakcie roku szkolnego dzieci zapraszane są na organizowane przez szkołę BABEL anglojęzyczne eventy z okazji np. Halloween, czy Christmas. Stale jesteśmy w kontakcie z rodzicami (strona www, regularne ankiety dla rodziców, kontakt z metodykiem, konsultacje z lektorami polskimi, wskazówki dla rodziców dot. pracy z dzieckiem w zeszycie, raporty o postępach, uczestnictwo rodziców w imprezach i eventach itp.)

W trakcie kursów przeprowadzamy regularne testy oraz regularnie zadajemy i sprawdzamy prace domowe. Nasze kursy muszą być efektywne, więc dzieci są zachęcane do powtórek materiału w domu. Rodzice na bieżąco mają wgląd w wyniki testów dzieci. Po każdym semestrze rodzice dostają szczegółowy, opisowy raport o postępach ew. trudnościach dziecka.

Oceniamy dzieci w sposób kształtujący. Uczeń dostaje wynik testu i próbuje sam dokonać interpretacji tego wyniku dla siebie. Lektor pomaga w interpretacji wyniku, udzielając dodatkowo wskazówek i motywując do dalszego rozwoju.

Nie boimy się zewnętrznej oceny umiejętności i wiedzy naszych uczniów. Jako Centrum Egzaminacyjne ETS Global oferujemy naszym słuchaczom ze szkół podstawowych przystąpienie do międzynarodowego certyfikatu TOEFL Primary i TOEFL Junior lub TOEIC, czy TOEIC Bridge..

Wszystkie kursy są regularnie monitorowane pod kątem ich wysokiej jakości przez metodyka szkoły.

Co uczeń otrzymuje w cenie kursu?
 • Profesjonalne ustalenie poziomu startowego dla każdego dziecka (dwuetapowe testy poziomujące) oraz zajęcia w grupach dobranych pod względem wiekowo-poziomowym (np. na poziomie klasy 2 możliwe są 2-3 różne poziomy zaawansowania).
 • Zajęcia prowadzone przez lektora polskiego w trybie stacjonarnym ( do 3 klasy) oraz przez 2 lektorów: lektora polskiego w trybie stacjonarnym oraz native speaker w trybie online ( od 4 klasy).
 • 30 tygodni intensywnej nauki.
 • Dodatkowe materiały dydaktyczne.
 • Bezpłatne konsultacje z lektorem prowadzącym kurs dla kursantów oraz rodziców- regularnie 1x w tygodniu, poza zajęciami.
 • Cykliczne projekty dla rodziców.
 • Możliwość zaprezentowania swoich możliwości językowych w licznych akcjach i konkursach z nagrodami.
 • Możliwość zweryfikowania swoich możliwości językowych poprzez przystąpienie do międzynarodowych certyfikatów językowych TOEFL Primary i TOEFL Junior.*
 • Szczegółowy raport o postępach w grupach dziecięcych i młodzieżowych (po każdym semestrze).
 • Upominki na zakończenie kursu (dla wyróżnionych lub wszystkich w najmłodszych grupach).
 • Certyfikat na zakończenie kursu wraz z oceną postępów w nauce.
UWAGA: Okres próbny 2 tygodnie

 

*Bezpłatny udział w akcjach pilotażowych, symboliczna administracyjna opłata za udział w akcji „TOEFL Primary  dla wszystkich” (w tym promocyjny zakup certyfikatu, po poznaniu jego wyników).

Kursy dla młodzieży

 • Kursy te mają za zadanie przede wszystkim  efektywnie rozwijać już posiadane kompetencje językowe młodzieży . Jako angliści chcemy udowadnić, że język angielski jest wspaniałym narzędziem, dzięki któremu mogą poznawać świat. młodzież, większość której będzie zdawać egzaminy z jęz. angielskiego, opanuje podstawowe bloki tematyczne wymagane na egzaminach (egzamin 8klasisty, matura etc. ).
 • Bardzo istotna jest tu tematyka zajęć- dostosowana do zainteresowań młodzieży i obejmująca zagadnienia z wielu dziedzin życia i wiedzy takich jak: życie codzienne, różne style życia, szkoła, znajomi, przyjaźnie, historia ludzkości, sport,  zainteresowania, gwiazdy, muzyka, astronomia, historia show businessu, kulturoznawstwo krajów angielskojęzycznego obszaru językowego etc.
 • Zajęcia są prowadzone  tak, aby oddziaływać na wszystkie zmysły młodzieży, po to, aby w sposób jak najbardziej efektywny włączyć ją do uczestnictwa w zajęciach  (ciekawe materiały wizualne, programy komputerowe, piosenki, dowcipy, gry, tematy prowokujące do dyskusji etc.) a nawet pomocy w ich przygotowaniu (proponowanie swoich tematów do dyskusji, zapoznawanie ze swoimi pasjami etc.).
 • Gramatykę oraz leksykę  ćwiczymy w zintegrowanych sprawnościach językowych (słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie). szczególną uwagę przykładamy do aktywnego komunikowania się w jęz. angielskim, stąd częste ćwiczenia w postaci dialogów, czy scenek wystawianych dla widzów. Choć zwracamy uwagę na poprawność językową podczas  wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, podczas zajęć stosujemy techniki pozytywnej motywacji (wspieranie, podnoszenie samooceny, chwalenie czy nagrody) tak, aby mówienie bez sztucznych lęków i uprzedzeń było dla nich czymś naturalnym. Aby osiągnąć ten cel wszystkie grupy  młodzieżowe mają zajęcia z native speakers.  Ich zadanie to przede wszystkim rozwijanie umiejętności nieskrępowanego mówienia, komunikatywne ćwiczenie zagadnień, wprowadzonych uprzednio przez polskiego lektora i zaznajomienie  ze swoim dialektem.
 • Choć nie są to kursy stricte przygotowujące do zdawania egzaminów (zazwyczaj mają wyższy poziom, więc nieco inny zakres materiału), ćwiczą one wszystkie sprawności testowane podczas egzaminów takie, jak: czytanie, słuchanie, czy komunikacja. motywujemy młodzież do sprawdzania swoich kompetencji językowych poprzez przystąpienie do międzynarodowych certyfikatów językowych, dedykowanych dla konkretnych grup wiekowych i konkretnych potrzeb językowych. jako otwarte centrum egzaminacyjne ETS Global proponujemy przygotowanie do TOEFL Junior, czy TOEFL.. Korzystając z wielu akcji pilotażowych przeprowadzanych przez naszą szkołę we współpracy z ETS Global można regularnie zdawać do międzynarodowe egzaminy na bardzo korzystnych warunkach.
 • Regularnie testujemy przyrost wiedzy i umiejętności językowych naszych kursantów.
 • Po zakończeniu każdego semestru każdy rodzic dostaje raport-szczegółową informację o osiągnięciach dziecka w trakcie danego okresu.
 • Na kursach zawsze zadajemy pracę domową, aby język poznany na zajęciach był ćwiczony także w domu. konsekwentnie też sprawdzamy zadania domowe i motywujemy do dalszej pracy w domu.  Staramy się  zlecać  dosyć ambitne zadania domowe, część z których niewątpliwie motywuje do samodzielnych poszukiwań i rozwijania chęci poznawczej świata oraz kreatywności (poszukiwanie określonych informacji w internecie, czytanie czasopism w jęz. angielskim i omawianie ich, indywidualne zadania projektowe).

Kursy dla dorosłych

 • Kursy te mają za zadanie przede wszystkim  efektywnie rozwijać już posiadane kompetencje językowe. dorośli koncentrują się na bardzo praktycznej znajomości języka w szerokim zakresie tematycznym.
 • Tematyka zajęć obejmuje standardowo zagadnienia z wielu dziedzin życia takich, jak: stosunki międzyludzkie, style życia, wolny czas, wyjazdy, pieniądze, sprawy zawodowe, kultura, zdrowie etc. kursy w poszczególnych grupach wiekowych są uzupełniane o zagadnienia interesujące kursantów np. zagadnienia zawodowe.
 • Zajęcia prowadzone są w sposób interesujący i dynamiczny. szczególną uwagę zwracamy na aktywizację słuchaczy podczas zajęć, tak, aby każda ich minuta była jak najlepiej wykorzystana w praktyce, a zagadnienia dobrze utrwalone.
 • Gramatykę oraz leksykę  ćwiczymy w zintegrowanych sprawnościach językowych (słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie).
 • Szczególną uwagę przykładamy do aktywnego komunikowania się w jęz. angielskim, stąd częste ćwiczenia w postaci dialogów. choć zwracamy uwagę na poprawność językową podczas  wypowiedzi ustnych oraz pisemnych, stosujemy techniki pozytywnej motywacji (wspieranie, podnoszenie samooceny, chwalenie czy nagrody) tak, aby rozwijać sprawność nieskrępowanego mówienia i niwelować lęk przed mówieniem.
 • Grupy dorosłych słuchaczy mają także zajęcia z native speakers. Ich zadanie to przede wszystkim rozwijanie  komunikacji, komunikatywne ćwiczenie zagadnień, wprowadzonych uprzednio przez polskiego lektora i zaznajomienie  ze swoim dialektem. regularny kontakt z obcokrajowcem to także zniwelowanie bariery językowej oraz stresu podczas komunikacji.
 • Regularnie testujemy przyrost wiedzy i umiejętności językowych naszych kursantów . Po zakończeniu każdego semestru każdy kursant dostaje raport-szczegółową informację o swoich osiągnięciach w trakcie danego okresu.
 • Na kursach zadajemy pracę domową, aby język poznany na zajęciach był ćwiczony także w domu. Konsekwentnie też sprawdzamy zadania domowe i motywujemy do dalszej pracy w domu.
Kursy zdalne

Ucz się gdzie chcesz i kiedy chcesz

Poznaj kursy zdalne
Najlepszy Wybór

Nasi Klienci

„BABEL to miejsce do którego chce się wracać! Dlaczego? Bo jest tam luźna i komfortowa atmosfera!
Z każdą lekcją czuję większą swobodę w mówieniu”.

Kornelia

Uczennica szkoły podstawowej
Kornelia

„Zajęcia przebiegają w luźnej atmosferze, co sprzyja przełamaniu barier językowych. Lektor przesyła sporo ciekawych materiałów, w postaci filmików z przeróżnych zakresów tematycznych, które stanowią następnie podstawę do dyskusji na zajęciach”.

Anna

Studentka

„Dobrze prowadzone zajęcia, przyjazna atmosfera. Lektor nie zmusza do nauki, ale wymaga, co bardzo dla mnie się ceni. Polecam Szkołę Językową BABEL jako jedną z najlepszych w Radomiu”.

Ernest

Uczeń szkoły średniej
Ernest

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close