Czy kiedykolwiek uczyłeś
się języka obcego
w grupach 5-8 osób?
Radom, ul.Długojowska 105

Uczymy profesjonalnie,
kameralnie i niepowtarzalnie.
Jeśli nie, spróbuj !
Trafiłeś pod dobry adres.
 

 
JAK UCZYMY?
 •  Nasze kursy mają na celu zachęcać do nauki języka angielskiego oraz rozwijać posiadane przez dzieci kompetencje językowe w jak najbardziej komunikatywny i interesujący dzieci sposób. Ucząc dzieci stosujemy wiele technik motywacyjnych, takich jak: różnorakie gry i zabawy, quizy, konkursy, projekty. Podczas zajęć wykorzystujemy muzykę, do zajęć włączamy elementy dramy etc. W sposób jak najbardziej motywujący dla danej grupy wiekowej dzieci zachęcane są do interakcji między sobą, czyli komunikacji w języku angielskim. Dzięki najwyższej jakości materiałom używanym podczas zajęć, czyli najbardziej nowoczesnemu podręcznikowi na rynku Big English (renomowanego wydawnictwa Pearson Longman) dzieci nie tylko uczą się języka angielskiego. Język ten staje się dla nich narzędziem, które służy do poznawania świata. Po angielsku dzieci poznają zagadnienia dotyczące ich wszechstronnego rozwoju, poprzez wprowadzane w każdym rozdziale lekcje typu CLIL (Content and Language Integrated Learning), zawierające elementy międzyprzedmiotowe z takich dziedzin, jak: kultury krajów anglojęzycznych, zdrowego trybu życia, biologii, ekologii, geografii, historii, IT, czy pojęć matematycznych. Często ta nabyta po angielsku wiedza wykracza poza ramy szkolnych programów nauczania. Dzięki temu, dzieci bez obaw mogą wybrać szkołę dwujęzyczną na dalszym etapie kształcenia. Atutem naszych kursów jest nacisk na samoocenę i ewaluację (Assessment for Learning) – nauczyciel pomaga uczniom dostrzec ich postępy i zaszczepia w nich poczucie sukcesu. Prowadzone przez nas zajęcia wspomagają także rozwój umiejętności  XXI wieku, takich jak: kreatywność, myślenie krytyczne czy współpraca w grupie.
Celem naszych kursów jest także sukcesywne przygotowanie dzieci do testów, sprawdzianów, konkursów i olimpiad z jak najlepszymi wynikami.
Każda grupa ma swój czytelny system motywacyjny, który motywuje dzieci do aktywności podczas zajęć oraz wspomaga pozytywną rywalizację.
 • Każda grupa  w trakcie roku szkolnego realizuje cykl projektów utrwalających realizowany materiał. Na prezentacje projektów w języku angielskim zapraszani są rodzice, aby na bieżąco obserwować postępy swoich dzieci w języku mówionym. Każda grupa kończy swój kurs przedstawieniem w języku angielskim, kiedy to każdy uczestnik zajęć może zaprezentować swój język angielski na tle całej grupy, w atmosferze radości i sukcesu oraz dla grona swoich gości. W szkole BABEL  przedstawienia to najważniejsze i najpiękniejsze chwile w rokuJ. Po przedstawieniu dzieciom uroczyście wręczane są certyfikaty, wyróżnienia i upominki.
 • Stale jesteśmy w kontakcie z rodzicami (strona www, regularne ankiety dla rodziców, kontakt z metodykiem, konsultacje z lektorami polskimi, wskazówki dla rodziców dot. pracy z dzieckiem w zeszycie, raporty o postępach, uczestnictwo rodziców w imprezach  itp.)
 • W trakcie kursów przeprowadzamy regularne testy oraz regularnie zadajemy i sprawdzamy prace domowe. Nasze kurs muszą być efektywne, więc dzieci są zachęcane do powtórek materiału w domu. Rodzice na bieżąco mają wgląd w wyniki testów dzieci. Po każdym semestrze rodzice dostają szczegółowy, opisowy raport o postępach ew. trudnościach dziecka.
 • Nie boimy się zewnętrznej oceny umiejętności i wiedzy naszych uczniów. Jako Otwarte Centrum Egzaminacyjne ETS Global oferujemy naszym słuchaczom ze szkół podstawowych przystąpienie do międzynarodowego certyfikatu TOEFL Primary.
 • Wszystkie kursy są regularnie monitorowane pod kątem ich wysokiej jakości przez metodyka szkoły.
 
Co kursant otrzymuje w cenie kursu?
 • Profesjonalne ustalenie poziomu startowego dla każdego dziecka (dwuetapowe testy poziomujące) oraz zajęcia w grupach dobranych pod względem wiekowo-poziomowym (np. na poziomie klasy 2 możliwe są 2 różne poziomy zaawansowania).
 • Zajęcia prowadzone przez w pełni wykwalifikowanego lektora
 • 30 tygodni intensywnej nauki: zajęcia od 01.10-21 czerwca, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć w szkole publicznej
 • Dodatkowe materiały dydaktyczne
 • Bezpłatne konsultacje z lektorem prowadzącym kurs dla kursantów oraz rodziców- regularnie 1x w tygodniu, poza zajęciami
 • Cykliczne projekty dla rodziców oraz przedstawienia okolicznościowe w każdej grupie
 • Możliwość zaprezentowania swoich możliwości językowych w licznych akcjach i konkursach z nagrodami
 • Możliwość zweryfikowania swoich możliwości językowych poprzez przystąpienie do międzynarodowych certyfikatów językowych TOEFL Primary
 • Szczegółowy raport o postępach w grupach dziecięcych i młodzieżowych (po każdym semestrze)
 • Upominki na zakończenie kursu (dla wyróżnionych lub wszystkich w najmłodszych grupach)
 • Certyfikat na zakończenie kursu wraz z oceną postępów w nauce
UWAGA:
W przypadku rezygnacji z kursu w ciągu pierwszych 2 tygodni jego trwania oddajemy kursantowi całość wpłaconej uprzednio zaliczki. Rezygnacja musi być zgłoszona do szkoły lub metodyka w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia kursu.

 Link do deklaracji uczestnictwa w kursach prowadzonych w szkołach publicznych:
http://babel.radom.pl//images/wgrane/files/Deklaracja uczestnictwa w kursach językowych w Zakrzewie.docx

ZAPRASZAMY!
 
 
 
Kontakt:

Babel s.c.
ul. Długojowska 105
26-600 Radom
Tel. 48 385-05-25
501-695-920, 503-017-476

Google+
Mapa dojazdu:
Kliknij i zobacz jak do nas dojechać