Czy kiedykolwiek uczyłeś
się języka obcego
w grupach 5-8 osób?
Radom, ul.Długojowska 105

Uczymy profesjonalnie,
kameralnie i niepowtarzalnie.
Jeśli nie, spróbuj !
Trafiłeś pod dobry adres.
 

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy zajęcia w siedzibie następujących szkół publicznych:
 • PSP nr 34, Radom
 • PSP nr 20, Radom
 • PSP nr 10, Radom
 • PSP Zakrzew
 • PSP Małęczyn
 • PSP Gózd
 • PSP Klwatka Królewska
 • PSP Kuczki Kolonia
 • PSP Myśliszewice
 • PSP Rawica
                     
Pytania w sprawie organizacji w/w kursów prosimy kierować do metodyka szkolnego:

537 722 055.


 
 
Prośby o szczegółowe oferty cenowe kursów organizowanych Państwa szkole podstawowej prosimy przesyłać na: szkolababel@poczta.fm
PAŃSTWA ZAINTERESOWANYCH DOŁĄCZENIEM DO NASZYCH GRUP PROSIMY O POBRANIE DEKLARACJI (ZNAJDUJE SIĘ NA DOLE STRONY),
WYPEŁNIENIE, PODPISANIE I ODESŁANIE NAM SKANU LUB ZDJĘCIA NA
szkolababel@poczta.fm


CO PROPONUJEMY?
 • Zajęcia z języka angielskiego w grupach dobieranych wiekowo i poziomowo o liczebności 6-8 osób lub minigrupkach PREMIUM 4-5 osób.
 • Zajęcia odbywać się będą w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych w budynku Państwa PSP.
 • Dzieci są odbierane i przyprowadzane przez lektora z/do świetlicy szkolnej.
 • Profesjonalne, atrakcyjne i efektywne kursy języka angielskiego prowadzone w bliskiej Państwu lokalizacji zgodnie ze standardami SJO Babel, istniejącej od 2001 r.
Jak dobieramy dla dziecka najwłaściwszą grupę?

Sprawdzamy jego umiejętności/predyspozycje za pomocą testu sprawdzającego poziom (część ustna lub/i pisemna). Dziecku proponujemy grupę na jego poziomie zaawansowania w obrębie tej samej grupy wiekowej. Bardzo ważnym czynnikiem przy dobieraniu grupy dla dziecka jest fakt, czy dziecko potrafi pisać w jęz. polskim.
W trakcie roku szkolnego możliwa jest zmiana grupy.
 
JAK UCZYMY?

 •  Nasze kursy mają na celu zachęcać do nauki języka angielskiego oraz rozwijać posiadane przez dzieci kompetencje językowe w jak najbardziej komunikatywny i interesujący dzieci sposób. Ucząc dzieci stosujemy wiele technik motywacyjnych, takich jak: różnorakie gry i zabawy, quizy, konkursy, projekty. Podczas zajęć wykorzystujemy muzykę, do zajęć włączamy elementy dramy etc. W sposób jak najbardziej motywujący dla danej grupy wiekowej dzieci zachęcane są do interakcji między sobą, czyli komunikacji w języku angielskim. Dzięki najwyższej jakości materiałom używanym podczas zajęć, czyli najbardziej nowoczesnemu podręcznikowi na rynku Big English (renomowanego wydawnictwa Pearson Longman) dzieci nie tylko uczą się języka angielskiego. Język ten staje się dla nich narzędziem, które służy do poznawania świata. Po angielsku dzieci poznają zagadnienia dotyczące ich wszechstronnego rozwoju, poprzez wprowadzane w każdym rozdziale lekcje typu CLIL (Content and Language Integrated Learning), zawierające elementy międzyprzedmiotowe z takich dziedzin, jak: kultury krajów anglojęzycznych, zdrowego trybu życia, biologii, ekologii, geografii, historii, IT, czy pojęć matematycznych. Często ta nabyta po angielsku wiedza wykracza poza ramy szkolnych programów nauczania. Dzięki temu, dzieci bez obaw mogą wybrać szkołę dwujęzyczną na dalszym etapie kształcenia. Atutem naszych kursów jest nacisk na samoocenę i ewaluację (Assessment for Learning) – nauczyciel pomaga uczniom dostrzec ich postępy i zaszczepia w nich poczucie sukcesu. Prowadzone przez nas zajęcia wspomagają także rozwój umiejętności  XXI wieku, takich jak: kreatywność, myślenie krytyczne czy współpraca w grupie.
Celem naszych kursów jest także sukcesywne przygotowanie dzieci do testów, sprawdzianów, konkursów i olimpiad z jak najlepszymi wynikami.
Każda grupa ma swój czytelny system motywacyjny, który motywuje dzieci do aktywności podczas zajęć oraz wspomaga pozytywną rywalizację.

 • Szczególną uwagę przykładamy do kształtowania sprawności naturalnej, nieskrępowanej komunikacji. Dlatego już od 2 klasy szkoły podstawowej część zajęć w każdej grupie w Radomiu prowadzona jest przez obcokrajowców. Ich rolą jest zapoznanie dzieci z różnymi dialektami, przełamywanie bariery językowej, rozwijanie myślenia w języku obcym oraz nieskrępowana komunikacja. Regularne obcowanie z obcokrajowcami to także uwrażliwienie dzieci na różnice kulturowe, istotny aspekt naszej rzeczywistości.


 • Każda grupa  w trakcie roku szkolnego realizuje cykl projektów utrwalających realizowany materiał. Na prezentacje projektów w języku angielskim zapraszani są rodzice, aby na bieżąco obserwować postępy swoich dzieci w języku mówionym. Każda grupa kończy swój kurs przedstawieniem w języku angielskim, kiedy to każdy uczestnik zajęć może zaprezentować swój język angielski na tle całej grupy, w atmosferze radości i sukcesu oraz dla grona swoich gości. W szkole BABEL  przedstawienia to najważniejsze i najpiękniejsze chwile w roku. Po przedstawieniu dzieciom uroczyście wręczane są certyfikaty, wyróżnienia i upominki. Dodatkowo, w trakcie roku szkolnego dzieci zapraszane są na organizowane przez szkołę BABEL anglojęzyczne eventy z okazji np. Halloween, czy Christmas. • Stale jesteśmy w kontakcie z rodzicami (strona www, regularne ankiety dla rodziców, kontakt z metodykiem, konsultacje z lektorami polskimi, wskazówki dla rodziców dot. pracy z dzieckiem w zeszycie, raporty o postępach, uczestnictwo rodziców w imprezach i eventach itp.)
 • W trakcie kursów przeprowadzamy regularne testy oraz regularnie zadajemy i sprawdzamy prace domowe. Nasze kurs muszą być efektywne, więc dzieci są zachęcane do powtórek materiału w domu. Rodzice na bieżąco mają wgląd w wyniki testów dzieci. Po każdym semestrze rodzice dostają szczegółowy, opisowy raport o postępach ew. trudnościach dziecka.
 • Nasi uczniowie zdają egzaminy zewnętrzne z celującymi wynikami, a w szkole to najlepsi uczniowie w klasie z języka angielskiego.
 • Nie boimy się zewnętrznej oceny umiejętności i wiedzy naszych uczniów. Jako Centrum Egzaminacyjne ETS Global oferujemy naszym słuchaczom ze szkół podstawowych przystąpienie do międzynarodowego certyfikatu TOEFL Primary (klasy 3-6) i TOEFL Junior (klasy 7-8).
 • Wszystkie kursy są regularnie monitorowane pod kątem ich wysokiej jakości przez metodyka szkoły.
 
Co uczeń otrzymuje w cenie kursu?
 • Profesjonalne ustalenie poziomu startowego dla każdego dziecka (dwuetapowe testy poziomujące) oraz zajęcia w grupach dobranych pod względem wiekowo-poziomowym (np. na poziomie klasy 2 możliwe są 2-3 różne poziomy zaawansowania).
 • Zajęcia prowadzone przez 2 lektorów od 2 kl.: lektor polski i obcokrajowiec (ilość zajęć z obcokrajowcem w zależności od grupy wiekowej i poziomu grupy oraz lokalizacji).
 • 30 tygodni intensywnej nauki: zajęcia od 01.10-15 czerwca, z wyłączeniem okresów wolnych od zajęć w szkole publicznej.
 • Dodatkowe materiały dydaktyczne
 • Bezpłatne konsultacje z lektorem prowadzącym kurs dla oraz rodziców- regularnie 1x w tygodniu, poza zajęciami.
 • Cykliczne projekty dla rodziców oraz przedstawienia okolicznościowe w każdej grupie
 • Możliwość zaprezentowania swoich możliwości językowych w licznych akcjach i konkursach z nagrodami
 • Możliwość zweryfikowania swoich możliwości językowych poprzez przystąpienie do międzynarodowych certyfikatów językowych TOEFL Primary i TOEFL JUNIOR*
 • Szczegółowy raport o postępach  (po każdym semestrze)
 • Upominki na zakończenie kursu do 6 kl. PSP
 • Certyfikat na zakończenie kursu wraz z oceną postępów w nauce
 
*Bezpłatny udział w akcjach pilotażowych, symboliczna administracyjna opłata za udział w akcji „TOEFL Primary/JUNIOR  dla wszystkich”( w tym promocyjny zakup certyfikatu, po poznaniu jego wyników)

UWAGA:

W przypadku rezygnacji z kursu w ciągu pierwszych 2 tygodni jego trwania oddajemy kursantowi całość wpłaconej uprzednio zaliczki. Rezygnacja musi być zgłoszona do szkoły lub metodyka w terminie do 2 tygodni od rozpoczęcia kursu.TELEFON KONTAKTOWY DO METODYKA: 537 722 055D E K L A R A C J A (do pobrania)


 

 
 
Kontakt:

Babel s.c.
ul. Długojowska 105
26-600 Radom
Tel. 48 385-05-25
501-695-920, 503-017-476

Google+
Mapa dojazdu:
Kliknij i zobacz jak do nas dojechać